התכלית

מדינת הממון

השליחים

הגיבור

התינוק

הכבוד

הדיבור

השמחה

החכמה

הגיבור