מגישים: הרב אהרון פינחס

הרב אהרון פינחס – אורות באפלה – פרשת שלח

הרב אהרון פינחס – אורות באפלה – פרשת תזריע + פרשת מצורע

הרב אהרון פינחס – אורות באפלה – פרשת ויקהל + פרשת פקודי

הרב אהרון פינחס – אורות באפלה – פרשת תצוה

הרב אהרון פינחס – אורות באפלה – פרשת משפטים

הרב אהרון פינחס – אורות באפלה – פרשת יתרו

הרב אהרון פינחס – אורות באפלה – פרשת בשלח

הרב אהרון פינחס – אורות באפלה – פרשת בא

הרב אהרון פינחס – אורות באפלה – פרשת שמות

הרב אהרון פינחס – אורות באפלה – פרשת וישב

הרב אהרון פינחס – אורות באפלה – פרשת וישלח

הרב אהרון פינחס – אורות באפלה – פרשת ויצא

הרב אהרון פינחס – אורות באפלה – פרשת תולדות

הרב אהרון פינחס – אורות באפלה – פרשת לך לך

הרב אהרון פינחס – אורות באפלה – פרשת נח

הרב אהרון פינחס – אורות באפלה – פרשת בראשית