תוכניות: געגועים לשבת

הרב אהוד שדה – געגועים לשבת – פרשת תזריע + פרשת מצורע

הרב אהוד שדה – געגועים לשבת – פרשת ויקרא

הרב אהוד שדה – געגועים לשבת – פרשת ויקהל + פרשת פקודי

הרב אהוד שדה – געגועים לשבת – פרשת כי תשא

הרב אהוד שדה – געגועים לשבת – פרשת תרומה

הרב אהוד שדה – געגועים לשבת – פרשת משפטים (שקלים, מברכים)

הרב אהוד שדה – געגועים לשבת – פרשת יתרו

הרב אהוד שדה – געגועים לשבת – פרשת בשלח (טו בשבט)

הרב אהוד שדה – געגועים לשבת – פרשת וארא

הרב אהוד שדה – געגועים לשבת – פרשת וישב (חנוכה)

הרב אהוד שדה – געגועים לשבת – פרשת וישלח

הרב אהוד שדה – געגועים לשבת – פרשת ויצא

הרב אהוד שדה – געגועים לשבת – פרשת וירא

הרב אהוד שדה – געגועים לשבת – פרשת כי תבוא

הרב אהוד שדה – געגועים לשבת – פרשת כי תצא

הרב אהוד שדה – געגועים לשבת – פרשת שופטים

הרב אהוד שדה – געגועים לשבת – פרשת ראה

הרב אהוד שדה – געגועים לשבת – פרשת עקב

הרב אהוד שדה – געגועים לשבת – פרשת ואתחנן (נחמו)

הרב אהוד שדה – געגועים לשבת – פרשת דברים

הרב אהוד שדה – געגועים לשבת – פרשת מטות + פרשת מסעי

הרב אהוד שדה – געגועים לשבת – פרשת פינחס

הרב אהוד שדה – געגועים לשבת – פרשת בלק

הרב אהוד שדה – געגועים לשבת – פרשת חוקת