תוכניות: היחידה המיוחדת ללוחמה בעצבות

הרב אהוד שדה – היחידה המיוחדת ללוחמה בעצבות – לקט תוכניות מיוחד לחג הסוכות