תוכניות: המבדיל בין קודש לחול

הרב אופיר – המבדיל בין קודש לחול – פרשת האזינו

הרב אופיר – המבדיל בין קודש לחול – פרשת ניצבים + פרשת וילך

הרב אופיר – המבדיל בין קודש לחול – פרשת כי תבוא

הרב אופיר – המבדיל בין קודש לחול – פרשת כי תצא

הרב אופיר – המבדיל בין קודש לחול – פרשת שופטים

הרב אופיר – המבדיל בין קודש לחול – פרשת ראה

הרב אופיר – המבדיל בין קודש לחול – פרשת עקב

הרב אופיר – המבדיל בין קודש לחול – פרשת ואתחנן

הרב אופיר – המבדיל בין קודש לחול – פרשת דברים

הרב אופיר – המבדיל בין קודש לחול – פרשת פינחס

הרב אופיר – המבדיל בין קודש לחול – פרשת בלק

הרב אופיר – המבדיל בין קודש לחול – פרשת חוקת

הרב אופיר – המבדיל בין קודש לחול – פרשת קרח

הרב אופיר – המבדיל בין קודש לחול – פרשת שלח

הרב אופיר – המבדיל בין קודש לחול – פרשת בהעלותך

הרב אופיר – המבדיל בין קודש לחול – פרשת נשא

הרב אופיר – המבדיל בין קודש לחול – פרשת במדבר

הרב אופיר – המבדיל בין קודש לחול – פרשת בחוקותי

הרב אופיר – המבדיל בין קודש לחול – פרשת בהר

הרב אופיר – המבדיל בין קודש לחול – פרשת אמור

הרב אופיר – המבדיל בין קודש לחול – פרשת קדושים

הרב אופיר – המבדיל בין קודש לחול – פרשת אחרי מות

הרב אופיר – המבדיל בין קודש לחול – פרשת תזריע

הרב אופיר – המבדיל בין קודש לחול – פרשת שמיני

הרב אופיר – המבדיל בין קודש לחול – פרשת צו

הרב אופיר – המבדיל בין קודש לחול – פרשת ויקרא

הרב אופיר – המבדיל בין קודש לחול – פרשת פקודי

הרב אופיר – המבדיל בין קודש לחול – פרשת ויקהל

הרב אופיר – המבדיל בין קודש לחול – פרשת כי תשא

הרב אופיר – המבדיל בין קודש לחול – פרשת תצוה

הרב אופיר – המבדיל בין קודש לחול – פרשת תרומה

הרב אופיר – המבדיל בין קודש לחול – פרשת משפטים

הרב אופיר – המבדיל בין קודש לחול – פרשת יתרו

הרב אופיר – המבדיל בין קודש לחול – פרשת וישב

הרב אופיר – המבדיל בין קודש לחול – פרשת וישלח

הרב אופיר – המבדיל בין קודש לחול – פרשת וירא

הרב אופיר – המבדיל בין קודש לחול – פרשת בראשית