הרב אהוד שדה – געגועים לשבת – פרשת בשלח (טו בשבט)

תוכנית:

מגיש:

חלק א

חלק ב