הרב אהוד שדה – געגועים לשבת – פרשת וארא

תוכנית:

מגיש:

חלק א

חלק ב