הרב אהוד שדה – געגועים לשבת – פרשת ואתחנן (נחמו)

תוכנית:

מגיש:

חלק א

חלק ב

חלק ג