הרב אהוד שדה – געגועים לשבת – פרשת ויקרא

תוכנית:

מגיש:

חלק א

חלק ב