הרב אהוד שדה – געגועים לשבת – פרשת וירא

תוכנית:

מגיש:

חלק א

חלק ב