הרב אהוד שדה – געגועים לשבת – פרשת וישב (חנוכה)

תוכנית:

מגיש:

חלק א

חלק ב