הרב אהוד שדה – געגועים לשבת – פרשת וישלח

תוכנית:

מגיש:

חלק א

חלק ב