הרב אהוד שדה – געגועים לשבת – פרשת חוקת

תוכנית:

מגיש: