הרב אהוד שדה – געגועים לשבת – פרשת כי תצא

תוכנית:

מגיש:

חלק א

חלק ב