הרב אהוד שדה – געגועים לשבת – פרשת משפטים (שקלים, מברכים)

תוכנית:

מגיש:

חלק א

חלק ב