הרב אהוד שדה – געגועים לשבת – פרשת תזריע + פרשת מצורע

תוכנית:

מגיש:

חלק א

חלק ב