הרב אהוד שדה – מעשה באבידת בת מלך – פרק 2

תוכנית:

מגיש:

חלק א

חלק ב