הרב אהרון פינחס – אורות באפלה – פרשת בא

תוכנית:

מגיש: