הרב אהרון פינחס – אורות באפלה – פרשת וישלח

תוכנית:

מגיש: