הרב אהרון פינחס – אורות באפלה – פרשת שלח

תוכנית:

מגיש: