הרב אהרון פינחס – אורות באפלה – פרשת שמות

תוכנית:

מגיש: