הרב אופיר – המבדיל בין קודש לחול – פרשת אחרי מות

תוכנית:

מגיש: