הרב אופיר – המבדיל בין קודש לחול – פרשת אמור

תוכנית:

מגיש: