הרב אופיר – המבדיל בין קודש לחול – פרשת בהעלותך

תוכנית:

מגיש: