הרב אופיר – המבדיל בין קודש לחול – פרשת בחוקותי

תוכנית:

מגיש: