הרב אופיר – המבדיל בין קודש לחול – פרשת בלק

תוכנית:

מגיש: