הרב אופיר – המבדיל בין קודש לחול – פרשת במדבר

תוכנית:

מגיש: