הרב אופיר – המבדיל בין קודש לחול – פרשת בראשית

תוכנית:

מגיש: