הרב אופיר – המבדיל בין קודש לחול – פרשת דברים

תוכנית:

מגיש: