הרב אופיר – המבדיל בין קודש לחול – פרשת האזינו

תוכנית:

מגיש: