הרב אופיר – המבדיל בין קודש לחול – פרשת ואתחנן

תוכנית:

מגיש: