הרב אופיר – המבדיל בין קודש לחול – פרשת וירא

תוכנית:

מגיש: