הרב אופיר – המבדיל בין קודש לחול – פרשת וישלח

תוכנית:

מגיש: