הרב אופיר – המבדיל בין קודש לחול – פרשת וישב

תוכנית:

מגיש: