הרב אופיר – המבדיל בין קודש לחול – פרשת ויקהל

תוכנית:

מגיש: