הרב אופיר – המבדיל בין קודש לחול – פרשת ויקרא

תוכנית:

מגיש: