הרב אופיר – המבדיל בין קודש לחול – פרשת חוקת

תוכנית:

מגיש: