הרב אופיר – המבדיל בין קודש לחול – פרשת יתרו

תוכנית:

מגיש: