הרב אופיר – המבדיל בין קודש לחול – פרשת כי תשא

תוכנית:

מגיש: