הרב אופיר – המבדיל בין קודש לחול – פרשת כי תצא

תוכנית:

מגיש: