הרב אופיר – המבדיל בין קודש לחול – פרשת כי תבוא

תוכנית:

מגיש: