הרב אופיר – המבדיל בין קודש לחול – פרשת משפטים

תוכנית:

מגיש: