הרב אופיר – המבדיל בין קודש לחול – פרשת ניצבים + פרשת וילך

תוכנית:

מגיש: