הרב אופיר – המבדיל בין קודש לחול – פרשת נשא

תוכנית:

מגיש: