הרב אופיר – המבדיל בין קודש לחול – פרשת עקב

תוכנית:

מגיש: