הרב אופיר – המבדיל בין קודש לחול – פרשת פינחס

תוכנית:

מגיש: