הרב אופיר – המבדיל בין קודש לחול – פרשת פקודי

תוכנית:

מגיש: