הרב אופיר – המבדיל בין קודש לחול – פרשת צו

תוכנית:

מגיש: