הרב אופיר – המבדיל בין קודש לחול – פרשת קדושים

תוכנית:

מגיש: