הרב אופיר – המבדיל בין קודש לחול – פרשת קרח

תוכנית:

מגיש: